2 % z dane pre Rodičovské združenie pri ZŠ

2p

 Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

·         skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

·         skvalitnenie vybavenia školy


Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako ako postupovať:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  1. Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
  5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s potvrdením), môžete doručiť do 15. apríla 2018 do školy, do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.


Mgr. Zdenka Maslíková, riaditeľka ZŠ Čadca – Rázusova ul.

Ak ste sa rozhodli darovať 2% z dane, budete potrebovať nasledovné formuláre:


Poukázanie 2% (3%) dane z príjmov:

pdf vyhlasenie-2-dane-za-rok-2017.pdf

Potvrdenie o zaplatení dane:
pdf potvrdenie-o zaplateni-dane-za-rok-2017.pdf