Usmernenia - Koronavírus

29.06.2020 Vysvedčenia pre žiakov 9. ročníka a žiakov 5. a 8. ročníka, ktorí odchádzajú na 8- ročné gymnázium a bilingválne gymnázium alebo bilingválnu sekciu Obchodnej akadémie, budeme vydávať dňa 26.08.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod v hlavnom pavilóne školy.

Ostatní žiaci 1. až 8. ročníka dostanú vysvedčenie pri nástupe do školy dňa 02.09.2020.


25.06.2020 Na základe rozhodnutia Krízového štábu Mesta Čadca sú uzatvorené všetky základné školy v Čadci s účinnosťou od 26.06.2020 do odvolania.

 

O zmenách a ďalšom postupe Vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla školy a Mesta Čadca.

 

Riaditeľstvo školy.
Organizacnepokyny

15.06.2020 Od 22.06.2020 otvárame školu aj pre staršie deti 6. až. 9. ročníka. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Ak niekto nemá doma tlačiareň, toto vyhlásenie dostane pri nástupe do školy, ktoré bude musieť zákonný zástupca dieťaťa vypísať a podpísať ešte pred tým, ako dieťa vstúpi do školy (treba priniesť vlastné pero). Žiaci, ktorí nebudú mať vyhlásenie vypísané a podpísané rodičom, nemôžu vstúpiť do školy. Vyučovanie končí obedom.
Tlačivo si môžete stiahnuť tu: 
Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave. 

28.05.2020
Dôležité dokumenty pri nástupe do školy od 01.06. Prosím zákonných zástupcov detí 1. až 5. ročníka, aby si tieto dokumenty naštudovali. Sú tam pravidlá, podmienky a organizačné pokyny za akých sa otvára škola .
Dokumenty si môžete stiahnuť tu:
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 1.6.2020         
Harmonogram nástupu do školy, stravovania o zoznam oddelení v ŠKD


25.05.2020
Od 01.06.2020 otvárame školu pre 1. až 5. ročník. Nástup do školy je dobrovoľný. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: 
Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave. 

Ak niekto nemá doma tlačiareň, toto vyhlásenie dostane pri nástupe do školy 1.6.2020, ktoré bude musieť vypísať ešte pred tým, ako dieťa vstúpi do školy (treba priniesť vlastné pero).

20.05.2020  docx Zásady hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v 2.polroku školského roka 2019/2020


13.05.2020 Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácienemoc


01.04.2020

Úhrada príspevkov v školách a školských zariadeniach

 

Mesto Čadca informuje o postupe pri uhrádzaní príspevkov v období mimoriadnej situácie.
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 26. marca 2020 ostávajú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania. V tejto súvislosti informujeme rodičov, resp. zákonných zástupcov detí, že úhrady príspevkov za materské školy, školské kluby, základné umelecké školy, centrum voľného času a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú od 1. apríla až do odvolania pozastavené.

 


25.03.2020
OZNAM OD ZRIAĎOVATEĽA PRE RODIČOV
Oznam je v pdf súbore. Kliknite pdf 
OZNAM MESTO ČADCA.

 


24.03.2020

OZNAM PRE RODIČOV - aktualizácia.
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva sú všetky školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania - to znamená, že treba sledovať média, kde sa dozvieme kedy budú školy opäť otvorené.
Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.
Ministerstvo školstva predstavuje novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.


24.03.2020
EDUPAGE - Internetová žiacka knižka
Tu je návod, ako môžete odoslať správu aj s prílohou hociktorému učiteľovi - návod je v pdf súbore.
Kliknite pdf Návod


20.03.2020
PRIHLÁSENIE NA PORTÁL www.bezkriedy.sk 
Ak nemáte prístupové údaje na portál www.bezkriedy.sk tu je návod ako ich získať:
Kliknite  bezkriedy.png

 

12.03.2020

MIMORIADNY OZNAM PRE RODIČOV - aktualizácia.


Na základe vydaných opatrení Ústredného krízového štábu SR budú zatvorené školy a školské zariadenia po dobu 14 dní v termíne od pondelka 16.03.2020. Treba aj naďalej sledovať vyhlásenia  Ústredného krízového štábu týkajúce sa doby zatvorenia škôl a školských zariadení a ďalších opatrení.

Počas zatvorenia škôl a školských zariadení treba dodržiavať pravidlá, ktoré vyhlásil Ústredný krízový štáb SR. Pre deti našej školy platí, že sa majú zdržiavať hlavne doma a nemali by sa stretávať s inými deťmi. Tí, ktorí majú prístup na stránku www.bezkriedy.sk budú od niektorých vyučujúcich dostávať študijné materiály a úlohy prostredníctvom tejto aplikácie. Úlohy a zadania môžete dostať aj prostredníctvom internetovej žiackej knižky v prostredí edupage - prosím rodičov, aby sledovali aj internetovú žiacku knižku.

 Read More

 

 

11.03.2020

MIMORIADNY OZNAM PRE RODIČOV – s ohľadom na koronavírus COVID – 19.

Na základe rozhodnutia Mesta Čadca oznamujeme rodičom, že od 12.03.2020 do 18.03.2020 je prerušené vyučovanie na našej základnej škole. V čase zatvorenia školy bude mimo prevádzky školská jedáleň a žiaci budú automaticky odhlásení z obedov.

O zmenách a ďalšom postupe Vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla školy a mesta Čadca.

Riaditeľstvo školy

 

 

 

10.03.2020

Mesto Čadca ruší až do odvolania všetky spoločenské, kultúrne i športové podujatia. Je to pre obavy zo šírenia koronavírusu. Prevencia šírenia vírusov je momentálne na prvom mieste.

Celý článok tu: https://www.mestocadca.sk/mesto/2020/informacie-a-odporucania-k-novemu-koronavirusu-a-ochoreniu-covid-19.html10.03.2020

Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu01.03.2020


List Ministerky školstva SR - usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu:

Celýčlánok tu: pdf usmernenie_koronavirus.pdf