Novinky na školský rok 2022/23

 

09.09.2022
Vážení rodičia,

 naša škola ponúka krúžky priamo v areáli školy, ktoré nie sú pod Centrom voľného času.

 Zoznam krúžkov:

 

 

názov krúžku

vedúci krúžku

ročník

1

Hravá slovenčina

Mgr. Zdenka Rebrošová

1. ročník

2

Malý prírodovedec

Mgr. Terézia Dejčíková

2. ročník

3

Počítačový krúžok

Mgr. Viera Šušková

1. ročník

4

Umenie okolo nás

Mgr. Marianna Kadáková

1. stupeň

5

Tvorivé písanie a hravé čítanie

Mgr. Zuzana Šenkýřová

2. a 3. ročník

6

Gymnastický krúžok

Mgr. Milan Vakula

1. stupeň

7

Florbal

Mgr. Peter Zubka, Mgr. Milan Vakula

5.-9. ročník

8

Loptové hry

Mgr. Zuzana Masárová, Mgr. Yvonne Marjaková

3.-7. ročník

9

Cesta oblohou (astronom. krúž.)

Mgr. Libuša Michalíková

4.-9. ročník

10

Hravá matematika

Mgr. Anna Benková

9. ročník

11

Matematika hrou

Mgr. Janka Pijáková

9. ročník

12

Hravá slovenčina

Mgr. Ivana Stehlíková

9. ročník

13

Slovenčina hrou

Mgr. Helena Baculáková

9. ročník

14

Ochranárik

Mgr. Ivana Slanináková

5.-9. ročník

15

Chemické dobrodružstvo

Mgr. Lenka Slezáková

7.-8. ročník

16

Športový krúžok

Mgr. Andrej Maslík

5.-9. ročník

17

KreKra (kreátívna tvorba detí)

Mgr. Miriam Maslíková, Mgr. Janka Macurová

1.-9. ročník

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť a odovzdať vzdelávacie poukazy v škole priamo u vedúcich krúžkov do 14.09.2022.

 Ďalšie informácie o krúžkoch vám poskytnú vedúci jednotlivých krúžkov.


08.09.2022
Od 05.09.2022 platí inovovaný školský poriadok schválený na pedagogickej rade dňa 31.08.2022. 

Školský poriadok si môžete stiahnuť: docx Školský poriadok 2022-23

Ak má žiak opustiť školu počas vyučovania, zo školy môže odísť zásadne len v sprievode zákonného zástupcu, ak to nie je možné dodržať, zákonný zástupca vypíše tlačivo „Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania bez doprovodu zákonného zástupcu“. Podpísanú žiadosť o uvoľnenie pošle rodič prostredníctvom aplikácie EDUPAGE z rodičovského konta triednemu učiteľovi ako prefotenú prílohu, alebo vyplní vytlačenú žiadosť, ktorú pošle triednemu učiteľovi.

 

Tlačivo si môžete stiahnuť tu: doc Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania bez doprovodu zákonného zástupcu