Charitatívny štafetový beh

Charitativnybeh1

Pri príležitosti 50. výročia školy sme sa rozhodli uskutočniť charitatívny štafetový beh, ktorého sa môžu zúčastniť nielen žiaci a učitelia našej školy, ale aj rodičia, starí rodičia, priatelia školy a široká verejnosť. Ak sa chcete zapojiť, urobiť niečo pre svoje zdravie a zároveň niekomu pomôcť, stačí prísť v stredu 18. októbra 2017 na školský bežecký okruh, prispieť ľubovoľnou sumou a zabehnúť alebo prejsť jeden bežecký okruh dlhý 200 metrov.Naším cieľom je zabehnúť minimálne 50 kilometrov. Beh sa začína ráno o 8:00 a končí v popoludňajších hodinách 16:00/17:00 hodine. Výťažok z tohto podujatia poputuje seniorom a chorým deťom. Kam? Budeme Vás informovať na stránkach a fb školy. Tešíme sa na Vás.

 

Dávame do pozornosti

altPortál eAktovka sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú . Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru.

http://www.eaktovka.sk/

Prosíme rodičov, aby dodržiavali značku "Zákaz vjazdu motorovým vozidlám", ktorá sa nachádza pred vstupom do areálu školy. Táto značka tu bola umiestnená kvôli bezpečnosti detí.
Vjazd do areálu majú povolený len zamestnanci školy a rodičia detí so zdravotným znevýhodnením alebo  tých žiakov, ktorí sú po úraze a nie sú schopní samostatne sa pohybovať.