Školská jedáleň

Pokyny na odhlasovanie stravy

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné:
1 deň vopred od 7,00 hod. do 14,00 hod.

1.manuálne
- zápisom do zošita u pani kuchárky
2. telefonicky
- č.t 4335690, mobil 0911506171
3. elektronicky
- Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
Po víkende, na pondelok, môžete odhlásiť v dobe od 6,00 hod. do 6,30 hod.

Za neodobrataú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

ŠJ pri ZŠ Čadca - Rázusova