Školská jedáleň

O Z N A M

Zápisný lístok na stiahnutie: doc zapisny_listok_prihlaska_vzor.doc

Z DÔVODU ROČNEJ UZÁVIERKY

ODHLASUJEME VŠETKÝCH

STRAVNÍKOV DO 21. 06. 2019 DO 14,00 HOD.

V PRÍPADE PN BUDEME OBEDY VYDÁVAŤ

DO OBEDÁROV.

 

PLATBA   STRAVNÉHO

v ŠJ pri ZŠ  Čadca – Rázusova

na mesiac JÚN 2018

30. 5. 2018               7,00-15,00 hod.

31. 5. 2018                 7,00-15,00 hod.

1.-4.               21dní x 1,01 € = 21,21€+2,-€ réžia=23,21€

5.-9.              21dní x 1,09 € = 22,89€+2,-€ réžia=24,89€

 

 

POZOR!         ZMENA od septembra 2018.

    Od augusta 2018 /platba na september/ prechádza ŠJ pri ZŠ Čadca – Rázusova na bezhotovostné platby.

Platba za stravu:

-         zadaním trvalého príkazu na účet ŠJ

-         /trvalý príkaz obmedzený na čas od augusta do mája/

-         bezhotovostne  cez internetbanking

-         NIE ŠEKOM!!!

Stravné treba uhradiť do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa platí stravné.

Cena stravného:   MŠ                          28,40€

                                 1. – 4.                    22,20€

                                 5. – 9.                     23,80€

Výška mesačnej platby je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka + réžia.

Na začiatku mesiaca neprihlasujeme z preplatku.

Pred uskutočnením prvej platby je potrebné vyžiadať si od vedenia ŠJ varia-

bilný symbol.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK59 5600 0000 0077 5644 3006

VARIABILNÉ SYMBOLY NOVÝCH STRAVNÍKOV SI MOŽETE

VYZDVIHNÚŤ DO KONCA JÚNA V ČASE  7,00-14,00, ALEBO

15. – 17. 8. 2018 V ČASE 12,00 – 16,00 V ŠJ RÁZUSOVA.