Školská jedáleň

O Z N A M

PLATBA   STRAVNÉHO

v ŠJ pri ZŠ  Čadca – Rázusova

na mesiac APRÍL 2018

27. 3. 2018               7,00-15,00 hod.

28. 3. 2018                 7,00-15,00 hod.

1.-4.               19dní x 1,01 € = 19,19€+2,-€ réžia=21,19€

5.-9.              19dní x 1,09 € = 20,71€+2,-€ réžia=22,71€