Školská jedáleň

O Z N A M

PLATBA   STRAVNÉHO

v ŠJ pri ZŠ  Čadca – Rázusova

na mesiac JÚN 2018

30. 5. 2018               7,00-15,00 hod.

31. 5. 2018                 7,00-15,00 hod.

1.-4.               21dní x 1,01 € = 21,21€+2,-€ réžia=23,21€

5.-9.              21dní x 1,09 € = 22,89€+2,-€ réžia=24,89€

 

 

Z dôvodu uzávierky a vyskladnenia

potravín odhlasujeme stravníkov

do 25. 6. 2018 do 14.00 hod.

Po tomto termíne v prípade ochorenia si obed môžete zobrať do obedára.          Vedenie ŠJ

 

 

Preplatky odchádzajúcim stravníkom budeme vyplácať dňa 27.6.2018

od 11.15 hod. do 14.00 hod.

 

 

POZOR!         ZMENA od septembra 2018.

    Od augusta 2018 /platba na september/ prechádza ŠJ pri ZŠ Čadca – Rázusova na bezhotovostné platby.

Platba za stravu:

-         zadaním trvalého príkazu na účet ŠJ

-         /trvalý príkaz obmedzený na čas od augusta do mája/

-         bezhotovostne  cez internetbanking

-         NIE ŠEKOM!!!

Stravné treba uhradiť do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa platí stravné.

Cena stravného:   MŠ                          28,40€

                                 1. – 4.                    22,20€

                                 5. – 9.                     23,80€

Výška mesačnej platby je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka + réžia.

Na začiatku mesiaca neprihlasujeme z preplatku.

Pred uskutočnením prvej platby je potrebné vyžiadať si od vedenia ŠJ varia-

bilný symbol.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK59 5600 0000 0077 5644 3006

VARIABILNÉ SYMBOLY NOVÝCH STRAVNÍKOV SI MOŽETE

VYZDVIHNÚŤ DO KONCA JÚNA V ČASE  7,00-14,00, ALEBO

15. – 17. 8. 2018 V ČASE 12,00 – 16,00 V ŠJ RÁZUSOVA.