Školská jedáleň

O Z N A M

PLATBA   STRAVNÉHO

v ŠJ pri ZŠ  Čadca – Rázusova

na mesiac DECEMBER 2017

29. 11. 2017                7,00-15,00 hod.

30. 11. 2017                 7,00-15,00 hod.

1.-4.               16dní x 1,01 € = 16,16€+2,-€ réžia=18,16€

5.-9.              16dní x 1,09 € = 17,44€+2,-€ réžia=19,44€