Školská jedáleň

O Z N A M

PLATBA   STRAVNÉHO

v ŠJ pri ZŠ  Čadca – Rázusova

na mesiac OKTÓBER 2017

28. 9. 2017                7,00-15,00 hod.

29. 9. 2017                 7,00-15,00 hod.

1.-4.               20dní x 1,01 € = 20,20€+2,-€ réžia=22,20€

5.-9.              20dní x 1,09 € = 21,80€+2,-€ réžia=23,80€