Školský klub detí

KERIC

t-kerod januára tohto roku ŠKD každý týždeň navštevuje VERONIKA, ktorá pôsobí v KERIC- u , mládežníckej organizácii ako dobrovoľníčka  .  Pochádza z Rakúska a ovláda okrem rodného jazyka plynule aj anglický. Deti sa v jej prítomnosti zdokonaľujú v tomto jazyku, spoznávajú hry, ktoré sa deti hrajú vo svete... Občas sa stane z verbálnej komunikácie neverbálna (rukami, nohami), ale o to sú zábavnejšie zážitky  s ňou.