Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Školský klub detí

Súťaž s Pipi Dlhou Pančuchou

pipi

 

 

 

Deti zo siedmeho oddelenia sa zapojili do školskej súťaže s Pipi Dlhou Pančuchou.

V rámci oddychovej činnosti sme si čítali príbehy Pipi Dlhej pančuchy. Zisťovali sme jej celé meno a všetky zaujímavosti o Pipi Dlhej pančuche. Deti vypracovali otázky zo súťaže a čoskoro dostali ceny krásne knižky a školské pomôcky.

 

1

 

2