Školský klub detí

Čítajme si ................... 2012

t-cit-mar     31. Mája 2012 sme sa i my zo ŠKD zapojili do podujatia: Najpočetnejší detský čitateľský maratón - pri fontáne v Čadci. Deti sa striedali v nepretržitom čítaní detskej knihy a tak sa pokúsili o nový slovenský rekord.

Čítať celý článok...
 

MDD 2012

t-mddŠťastné, usmiate, veselé deti:
súťažia , spievajú, kreslia a tancujú,
svoj sviatok MDD tak v ŠKD oslavujú ...

Čítať celý článok...
 

Praktikantky

t-prakt

V školskom roku 2011/2012 absolvovali študentky PaSA Čadca pedagogickú prax v 2. a 3. odd. ŠKD u p. vychovávateliek  Jelenčiakovej a Malikovej, ktorú v máji úspešne ukončili praktickou maturitnou skúškou.

Čítať celý článok...
 

Palarikova Rakova

pa-rak-tpalarik24. apríla 2012 veselý sprievod divadelníkov mestom nás zaviedol na Palárikovu ulicu k fontáne, kde sme si pozreli Divadielko v kufri – Janko Hraško a Klauniáda. Veselé a humorné vystúpenie sme odmenili potleskom.

Čítať celý článok...
 

Auú Bolí to

au   Pekné aprílové popoludnie sme si pripravili i v spolupráci s vedúcou zdravotného krúžku na škole, p. učiteľkou Helešovou.

   Deti z tohto krúžku názorne predviedli ošetrenie drobných detských úrazov. Zároveň nás poučili ako privolať pomoc pri zdravotných ťažkostiach a ako sa zachovať v prípade úrazu.

Čítať celý článok...
 


Stránka 21 z 23