Školský klub detí

Palárikova- Raková

t-rakUž po 48.krát v našom meste prebiehala súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby – Palárikova  Raková. S deťmi sme si boli pozrieť milé predstavenie Červená čiapočka, od autora Juraja Haviara, v podaní divadelníkov z Divadla Bez opony.

Čítať celý článok...
 

maturitné skúšky študentiek z PaSA sv. Márie Goretti v Čadci

t-matKaždoročne na našej škole prebiehajú maturitné skúšky študentiek  z PaSA  sv. Márie Goretti v Čadci. Do činností, ktoré si na maturity dievčatá pripravujú, sa aktívne zapájajú najmä deti 1. ročníka, pod vedením vychovávateliek J. Malíkovej a J.  Jelenčiakovej.

Čítať celý článok...
 

Knižnica

t-kniz  dlhoročná spolupráca s Kysuckou knižnicou  je pre našu školu veľkým prínosom. Pani knihovníčky pre nás pripravujú zaujímavé akcie. Tento krát to bola beseda s literárnym kritikom a spisovateľom, Alexandrom Halvoníkom. Predstavil nám svoju najnovšiu knihu, určenú pre najmladších čitateľov- Mátoha, neboj sa! Deti kládli autorovi rôzne otázky a za najzaujímavejšiu otázku  dostala  Lea túto knihu.

Čítať celý článok...
 

KERIC

t-kerod januára tohto roku ŠKD každý týždeň navštevuje VERONIKA, ktorá pôsobí v KERIC- u , mládežníckej organizácii ako dobrovoľníčka  .  Pochádza z Rakúska a ovláda okrem rodného jazyka plynule aj anglický. Deti sa v jej prítomnosti zdokonaľujú v tomto jazyku, spoznávajú hry, ktoré sa deti hrajú vo svete... Občas sa stane z verbálnej komunikácie neverbálna (rukami, nohami), ale o to sú zábavnejšie zážitky  s ňou.

Čítať celý článok...
   


Stránka 11 z 22