Školský klub detí

maturitné skúšky študentiek z PaSA sv. Márie Goretti v Čadci

t-matKaždoročne na našej škole prebiehajú maturitné skúšky študentiek  z PaSA  sv. Márie Goretti v Čadci. Do činností, ktoré si na maturity dievčatá pripravujú, sa aktívne zapájajú najmä deti 1. ročníka, pod vedením vychovávateliek J. Malíkovej a J.  Jelenčiakovej.

Čítať celý článok...
 

Knižnica

t-kniz  dlhoročná spolupráca s Kysuckou knižnicou  je pre našu školu veľkým prínosom. Pani knihovníčky pre nás pripravujú zaujímavé akcie. Tento krát to bola beseda s literárnym kritikom a spisovateľom, Alexandrom Halvoníkom. Predstavil nám svoju najnovšiu knihu, určenú pre najmladších čitateľov- Mátoha, neboj sa! Deti kládli autorovi rôzne otázky a za najzaujímavejšiu otázku  dostala  Lea túto knihu.

Čítať celý článok...
 

KERIC

t-kerod januára tohto roku ŠKD každý týždeň navštevuje VERONIKA, ktorá pôsobí v KERIC- u , mládežníckej organizácii ako dobrovoľníčka  .  Pochádza z Rakúska a ovláda okrem rodného jazyka plynule aj anglický. Deti sa v jej prítomnosti zdokonaľujú v tomto jazyku, spoznávajú hry, ktoré sa deti hrajú vo svete... Občas sa stane z verbálnej komunikácie neverbálna (rukami, nohami), ale o to sú zábavnejšie zážitky  s ňou.

Čítať celý článok...
   

Deň zeme

t-dzdeň, ktorý je venovaný zemi a ochrane životného prostredia oslavuje aj naša škola. Počas „Zeleného dňa“ prebiehajú v areáli, ale aj mimo neho rôzne aktivity zamerané na ochranu ŽP. Deti v ŠKD sa tiež zapojili a vyčistili okolie školy od odpadkov . Okrem toho si spoločne vytvorili plagáty, nástenky...

Čítať celý článok...
 


Stránka 11 z 22