Školský parlament

skpar     V školskom roku 2012/13 začal na našej škole opätovne pracovať školský parlament. Poslancami sa stali zvolení zástupcovia každej triedy druhého stupňa našej školy (žiaci nižších ročníkov sa rokovaní môžu zúčastniť ako pozorovatelia).

     Na prvom stretnutí  poslanci  diskutovali o cieľoch, úlohách a činnosti parlamentu na našej škole a vyhlásili voľby na miesto predsedu školského parlamentu.

Spomedzi štyroch kandidátov získala v tajnom hlasovaní najviac hlasov Katka Kajsová z 9.B triedy.

    Parlament sa pod vedením predsedníčky  stretáva pravidelne každý mesiac. Rokuje o problémoch, ktoré trápia našich žiakov, pomáha pri organizovaní rôznych súťaží, navrhuje  zlepšenia, a pod.

fotografia0001

 

fotografia0000