Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Voľné miesta

Voľné miesto - PEDAGOGICKÝ ASISTENT

Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca
prijme 5 zamestnancov na pracovnú pozíciu:
PEDAGOGICKÝ ASISTENT

Miesto výkonu práce: Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca
Termín nástupu: 01.09.2023
Rozsah úväzku: 100%
Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č .138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení
neskorších predpisov.
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Iné predpoklady:
bezúhonnosť podľa § 15a zákona č. 138/2019 Z. z.,
zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
ovládanie štátneho jazyka.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením telefonického kontaktu,
• profesijný životopis,
• doklady o vzdelaní,
• súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

 

Doklady zasielajte do 18.8.2023 na adresu Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Maslíková, č.t. 0908422052, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.