Zverejňovanie

Zverejňované doklady

 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v súlade s ustanoveniami zákona č. 382/2011 Z.z.

 

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta škola zverejňuje na svojom webovom sídle na tomto mieste.
Všetky žiadosti a osobné údaje na nevypísané voľné pracovné miesta sa skartujú. 

ZŠ, Rázusova ulica č. 2260, 022 01  Čadca od 1. 9. 2017 prijme do pracovného pomeru:

 

 

 

o        učiteľku s aprobáciou fyzika, chémia – plný pracovný úväzok

 

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy ( zákon 4. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnacoch v není neskorších predpisov )

 

Požadované doklady:

 

       žiadosť o prijatie do zamestnania

 

       štrukturovaný životopis

 

       doklady o ukončenom vzdelaní

 

       súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

o       pomocnú silu do školskej kuchyne – plný pracovný úväzok

 

Požadované doklady:

 

žiadosť o prijatie do zamestnania

 

štrukturovaný životopis

 

hygienické minimum

 

doklady o ukončenom vzdelaní

 

zdravotný preukaz

 

súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

Doklady zasielajte na adresu:  Základná škola, Rázusova č. 2260, 022 01  Čadca, alebo elektronicky na:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

 

Tel. kontakt:041/4334165, 0908 422 052