„ BEZPEČNÁ INTELIGENTNÁ ŠKOLA“

- grantový program pre ZŠ, Rázusova ulica, Čadca.

 

Základná škola, Rázusova ulica  v školskom roku 2012/2013 v rámci rozšírenia služieb rodičom a zamestnancom školy, zefektívnenia objednávania a výdaja stravy  prešla na nový informačný systém evidencie stravníkov v školskej jedálni formou čípových kariet.

Rodičom a zmestnancom školy umožní prehľad o odobranej strave, odhlasovanie a prihlasovanie stravy cez internet, prehľad platieb ako aj aktuálny jedálny lístok.

V rámci podporného grantového programu“ BEZPEČNÁ INTELIGENTNÁ ŠKOLA“ sme získali  grant vo výške 2 040,- EUR a občianske združenie pri ZŠ Rázusova žiakom prispelo sumou 2 300,- EUR na zakúpenie čípových kariet.