Program „ Školské ovocie“

ovocieNaša škola sa zapojila do „programu školské ovocie“, na realizáciu ktorého sú poskytnuté finančné prostriedky Európskej únie a štátneho rozpočtu. Realizácia tohto projektu bude prebiehať v priebehu celého školského roka 2013/2014 v spolupráci s dodávateľom ovocia a zeleniny firmou „Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod ovocie zelenina“.


Cieľom programu je podpora zdravých stravovacích návykov u detí.


Žiaci budú dostávať 1 x v týždni prostredníctvom triednych učiteľov jeden kus čerstvého ovocia v závislosti na dostupnosti a sezónnosti ovocia a zeleniny a 100%-né ovocné šťavy, pričom pomer medzi čerstvým ovocím a spracovaným ovocím je 1:1.

Ovocné šťavy – sú 100%-né prírodné produkty bez prídavných chemických látok a cukrov.

 

Účasť žiaka v tomto programe je pre rodiča bezplatná.