Projekty

Untitled document

Škola participovala a participuje v projektoch:

 • Škola priateľská deťom – UNICEF
 • „Cesta k emocionálnej zrelosti“
 • „ Správaj sa normálne“ / spolupráca s PZ SR v Čadci /
 • Panáčik pre Afganistan
 • Základná infraštruktúra – modernizácia ZŠ


Európsky sociálny fond

 • Otvorená škola – ŠPORT –  80 tis. Sk.
 • Elektronizácia a revitálizácia školských knižníc – 95 tis. Sk .
 • ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ – ORANGE.
 • SME V ŠKOLÁCH – žiaci majú možnosť na hod. Sj a Ov získavať vedomosti tvorivým interaktívnym spôsobom za pomoci denníka SME/ pracovné zošity + výtlačky SME /.
 • EUROKURZY LYŽOVANIA NA BÍLEJ – 40 žiakov za pomoci inštruktorov bezplatne získali základy lyžovania – 2 dni na Bílej /ČR/
 • DETSKÉ IHRISKO – I. miesto v súťaži / Kysucké noviny/ – vybudovanie detského ihriska v areále školy.