ART TALENT ZŠ Rázusova 2014/2015

v-sutSvet neobyčajných dejov a imaginácií, krásy, farieb i inšpirácií. Svet výtvarného umenia.

Nejeden z nás túži po ovládaní umení rôzneho druhu. Mnohí sú fascinovaní precíznosťou, líniami, farebným spracovaním a technikou diel výtvarných umelcov. Snažia sa napodobniť ich štýl i hľadať vlastný.

Modré stromy, nedokončené scenérie, zelené slnko. Tvorivosť nemá hranice. Dali ste svoje sny na papier, možno sa splnia...

Fantázii sa medze nekládli...

Inšpirovali ste ostatných. Rozvírili dramatické napätie v súťaži... Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili a nebáli sa neúspechu!

Spomedzi mnohých krásnych prác sme autorom udelili nasledovné miesta:

Mimoriadna cena:          Kristína Golisová, 7.C

1.miesto:                            Eliška Pytliaková, 6.D

                                               Sabína Cholujová, 6.B

2.miesto:                            Laura Franeková, 9.B

3.miesto:                            Tomáš Mucha, 5.C

Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka. Výhercom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník s množstvom nových nápadov...

Mgr. Jana Macurová

 

art-talent

 

pdf Výtvarná súťaž