Súťaž s COOP Jednotou

coopNaša škola sa v mesiacoch október – november zapojila  do súťaže  spotrebného družstva  COOP Jednota „Zbierajte viečka z jogurtov našej značky a vyhrajte interaktívnu tabuľu do svojej triedy“.  Žiaci, rodičia i učitelia spojili svoje sily a zvýšili spotrebu smotanových jogurtov J. Ich úsilie bolo zavŕšené úspechom,

pretože nazbierali najviac viečok z jogurtov a z celého okresu sa umiestnili na prvom mieste. Vďaka tomuto úsiliu získala naša škola ďalšiu interaktívnu tabuľu.

 

1

 

2