MOJA RODNÁ ČADCA

cadcaTradičná  zábavno – vedomostná  súťaž pre žiakov mestských ZŠ, ktorej usporiadateľom bolo už po 11.- krát     CVČ Čadca, Spolok priateľov Čadce sa konala 22. 3. 2016 v KIC Čadca. Za každú školu súťažili 4-členné družstvá. Našu školu reprezentovali žiaci z 8.B triedy: Jakub Plánka, Dávid Sučik, Kristián Ryboň a Samuel Serafín, ktorí sa po ťažkom boji prebojovali zo 4. miesta na konečné 2. miesto. GRATULUJEME!

Priebeh súťaže bol  nasledovný:

1.   kolo vedomostné /náhodný výber otázok súťažiacimi/

2.   kolo videoprojekcia /poznávanie objektov  a reálií/

3.   kolo práca s mapou Čadce

4.   kolo poznávačka, čo bolo novinkou v tejto súťaži.

V tejto poznávačke si žiaci vybrali predmet zo života našich predkov zapožičaný z múzea, ktorý sa dnes už bežne nepoužíva a mali hádať, čo je to za predmet.

Študijnou literatúrou boli publikácie a mapy:

·       Monografia mesta Čadca

·       mapa Čadce

·       Čadčianske pľace

·       Čadca  v premenách čias

·       Čo vieme o Čadci.

Všetky si môžete vypožičať v našej školskej knižnici – študovni.

                                                               Mgr. J. Koperová

 

01