Pytagoriáda 2016

2016-pytag

 

Dňa 8. 3. sa konalo II.kolo matematickej súťaže „Pytagoriáda 2016“, ktorej sa zúčastnili úspešní riešitelia jednotlivých škôl z celého okresu.

U žiakov tretieho ročníka bol počet účastníkov súťaže 123 a úspešných riešiteľov bolo 13.

Z našej školy sa na 2. mieste umiestnil Markech P. ( 3.B) a na 4. mieste Pupiš M. ( 3.A).

U žiakov štvrtého ročníka bol počet účastníkov súťaže 108 a úspešných riešiteľov bolo 41.

 Z našej školy sa najlepšie,  na 5.mieste,  umiestnila Rebrošová E.(4.D) a medzi úspešných riešiteľov  patrili aj Čečotka B.(4.B) , Adamove J.(4.D),  Krelová L.(4.D), Ďurana H.(4.B), Zajac T.(4.D), Franek J.(4.B) a Lorenc N.(4.D).

 

01

 

02