Matematické súťaže

 

pocit

V školskom roku 2015/16 nás títo žiaci reprezentovali v matematických súťažiach

 

Matematická olympiáda:

 úspešní riešitelia

domáce kolo:

5.ročník:

Natanael Ryboň 5.A

6.ročník:

Dávid Slivka 5.B   

Lenka Zemaníková 6.C

7.ročník:

Tamara Kaličáková 7. B

Simona Nemčáková 7. B

Erika Urbánková 7.C

Okresné kolo:

5.roč:

Natanael Ryboň 5.A- 2.miesto

6.roč.:

Dávid Slivka 6.B- 2.miesto

Lenka Zemaníková 6.C- 8.miesto

7.roč.:

Tamara Kaličáková 7.B- 3.miesto
 

Pytagoriáda

Školské kolo:

5.roč.:

1. Natanel Ryboň 5.A 

2.Jakub Šulo 5.C  

3. Tatiana Dipčárová 5.B 

4. Ema Lukašíková 5.B 

6.roč.: 

1. Dávid Slivka 6.B 

2. Jaroslav Gašperák 6.C 

3. Lenka Zemaníková 6.C 

7.roč.:

1. Samuel Starchoň 7.C 

2. Jakub Dipčár 7.B 

8.roč.:

1. Alžbeta Minarovičová 8.B 

2. Samuel Serefín 8.B

Okresné kolo:

5.roč.:

1. Ema Lukašíková 5.B – 3.m.

6.roč.:

1. Dávid Slivka 6.B – 2.m.

2. Lenka Zemaníková 6.C – 7.m.

8.roč.:

Samuel Serafín  8.B – 7.-8.m.
 

Matematický Klokan: 
 zúčastnených v 5. – 9.roč.: 18 ž.

Úspešní:

1. Natanael  Ryboň 5.A

2. Kaličáková Tamara 7.B

3. Tatiana Dipčárová 5.B 

4. Matúš Mokáň 9.C