Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

t-olymp-sj

Naša škola sa každoročne zapája do Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Jej cieľom je rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 20. 10. 2016  s počtom 20 súťažiacich z 8. a  9. ročníka. Olympiáda pozostávala z troch časí – test, transformácia textu a ústny prejav. Úspešní riešitelia sú:

I. miesto: Erika Urbánková – VIII.A
II. miesto: Naďa Tanistráková – IX.B
III. miesto: Natália Fibáková – IX.A

 

olymp-sj

 

Oceneným srdečne blahoželáme a Erike Urbánkovej držíme päste v obvodnom kole.