VŠETKOVEDKO

vv2017

Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Toto je slogan celoslovenskej vedomostnej súťaže, ktorá aj na našej škole prebieha koncom novembra už niekoľko rokov a získava si u žiakov čoraz väčšiu popularitu. V tomto ročníku sa do nej zapojilo 36 žiakov druhého až piateho ročníka. Každá kategória mala v zadaní riešiť 24 logických úloh.

Pri ich riešení žiaci mohli využiť vedomosti nadobudnuté na vyučovaní, ale väčšinou šlo o logické riešenie a o to, ako dobre vedia žiaci čítať zadania jednotlivých  úloh. Niektorí skončil skôr, ako uplynul časový limit, ale boli aj takí, ktorých úlohy potrápili až do konca. Všetci to ale zvládli s úsmevom. Vyhodnotenie súťaže bude koncom januára.