Súťaž v prednese

prednes

 

Žiaci 1. stupňa si zmerali svoje recitátorské schopnosti v školskom kole v prednese poézie a prózy. Porota ocenila najlepších nasledovne: v poézii 1.miesto Agátka Pokorná z 3.B, 2.miesto Emka Kašíková z 2.A, 3.miesto Miriamka Maslíková z 2.A. V próze 2.miesto Miluška Husáková z 3.B a 3.miesto Stanka Trlíková zo 4.A.

 

1