Matematický klokan

t-klokan2018

 

V pondelok 19.3.2018 sa  na našej škole konala vedomostná súťaž Matematický klokan, ktorá preverila šikovnosť a logické myslenie žiakov, ktorí majú radi matematiku.

Súťaže sa zúčastnilo spolu 28 žiakov, z toho 15 z prvého a 13 z druhého stupňa. Žiaci v testoch riešili 18 úloh určených pre danú vekovú kategóriu. Niektorí skončili ešte pred uplynutím časového limitu. Dúfame, že všetkým sa dobre darilo a že úspešne reprezentovali našu školu v tejto medzinárodnej matematickej súťaži.