Chemická olympiáda

Gratulujeme k úspechu

Denisovi Mičovi, žiakovi IX. A triedy, ktorý dňa 26. marca 2015 úspešne reprezentoval našu školu v okresnom kole chemickej olympiády a umiestnil sa na 3. mieste.    23. apríla sa stal úspešným riešiteľom krajského kola, ktoré sa konalo v Liptovskom Mikuláši.

denis

 

Dejepisná súťaž ČO NE-/VIEME O ŠTÚROVI

stur     19. marca 2015 prebehla v školskej študovni súťaž konaná Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra si 19. marca 2015 v školskej knižnici zasúťažili žiaci 8. ročníka v interaktívnej súťaži Čo ne-/vieme o Ľudovítovi Štúrovi.

Čítať celý článok...
 

VyhodnotenieHravo ži zdravo

t-hzzŽiaci piateho ročníka našej školy sa v šk. r. 2014/2015 zapojili do internetového kurzu „Hravo ži zdravo 2014“, ktorý sa uskutočnil v termíne od 1. 10. 2014 do 31. 1. 2015 a bol kombinovaný so súťažou tried a jednotlivcov.

Kurz bol výučbovým programom, ktorého cieľom bolo vzdelávať žiakov ZŠ v oblasti zdravého životného štýlu.

Čítať celý článok...
 

Stolný tenis - okresné a krajské kolo

Dňa 28.01.2015 sa v športovej hale v Čadci konalo okresné kolo v stolnom tenise žiakov.

Družstvo našich žiakov v zložení Filip Delinčák, Jakub Goldír a Martin Šamaj sa prezentovalo na veľmi dobrej úrovni a tento turnaj vyhralo. Následne postúpili do krajského kola.

Krajské kolo sa uskutočnilo 24.02. 2015 v Čadci, kde družstvo chlapcov Filip Delinčák, Jakub Goldír, Martin Šamaj a Peter Delinčák po veľmi dobrom výkone nakoniec obsadilo výborné 2. miesto.

   


Stránka 11 z 15