Rodičom žiakov 9. ročníka

Rodičovské združenie zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka ZŠ Rázusova 26.11.2018.

Prezentácia tu: pdf rz-zz-ziakov-9.r.pdf