Rodičovské združenie

OBČIANSKE ZDRUŽENIE " Rodičovské združenie pri ZŠ Rázusova, ČADCA"

Občianske združenie je nezávislé, dobrovoľné združenie rodičov a priateľov Základnej školy Rázusova č. 2260, Čadca.

Združenie ako dobrovoľná organizácia má za cieľ podporovať výchovno-vzdelávací proces v základnej škole.
Združenie si predsavzalo finančne pomáhať tam, kde pedagógovia cítia potrebu skvalitnenia vyučovacieho procesu nákupom pomôcok, kníh, vyučovacích programov pre počítače, cien do súťaží, financovaním akcií školy, športového vyžitia žiakov alebo doplnkového vybavenia špeciálnych učební a tried, ako aj pri podpore projektov na skvalitnenie výučby cudzích jazykov, inováciu informačných a komunikačných technológií.

Aktivity RZH sú financované formou príspevkov a darov rodičov, darov sponzorov, ako aj z 2% z dane z príjmov.