E-twinningová spolupráca piatakov

 etw   Každý z nás si uvedomuje dôležitosť ovládania cudzieho jazyka v súčasnosti. Najväčšej priazni sa teší angličtina, ktorá je jazykom politikov, vedcov, hudobníkov, tínedžerov i detí.

     K podpore vzdelávania v tomto jazyku sme našich piatakov zapojili do etwinningového projektu Who are you? E-twinning je forma spolupráce žiakov a mládeže v prostredí internetu. Je to prostredie, ktoré je našim žiakom veľmi blízke a často ho ovládajú lepšie ako my, dospelí. Pod vedením p. uč. V. Prengelovej a p. uč. Z.Masárovej rozvíjajú žiaci 5. B triedy svoju anglickú slovnú zásobu i zručnosti v práci s internetom v spolupráci s kamarátmi zo škôl v Slovinsku a s dvoma školami v Poľsku. Prostredníctvom prezentácií, hádaniek, doplňovačiek a ďalších počítačových programov predstavujú seba, svoje záujmy i rodinu a napokon i svoju školu, mesto a krajinu. Dominantnou témou projektu sú krstné mená používané v každej zúčastnenej krajine. Projekt trvá do konca januára.

     Veríme, že aj toto je jeden zo spôsobov, ako zvyšovať záujem žiakov o vlastné vzdelávanie.

 

01-prez        02-prez