Erasmus+ 2019-2020

Wellbeing for successful school

t-ouluNaša škola získala finančný grant na 9 mobilít pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých z Erasmus+ fondov EÚ. Projekt s názvom „Kvalita života pre úspešnú školu“ bol schválený na obdobie 12 mesiacov, od 1.6.2019 do 31.5.2020.

Toto leto vycestovali na vzdelávacie pobyty do Fínska traja vyučujúci - Z. Masárová, I.Slanináková a V. Prengelová. Vzdelávacie pobyty sa uskutočnili v meste OULU. Absolvované vzdelávacie pobyty sú jednoznačne veľkým prínosom pre vysielajúcu organizáciu a najmä pre rozvoj učiteľa a jeho kompetencií. Okrem rozvíjania si profesijných kompetencií pobyty umožnili učiteľom nadviazať kontakty s kolegami z iných krajín, vymeniť si skúsenosti , spoznať inú krajinu a jej kultúru. Ďalej sa učitelia obohatili o cenné skúsenosti, s ktorými sa podelili na workshope so svojimi kolegami.