Erasmus+ 2020-2023

PROLÓG

PROJEKT  ERASMUS+ KA229 ŠKOLSKÉ  VÝMENNÉ PARTNERSTVÁ 

 t-eras23-spolu   

Číslo projektu:     2020-1-DE03-KA229-077099_3

Trvanie projektu:     01. 09. 2020 – 31. 08. 2023

Názov projektu: PLANT HEALTH; BETTER PLANTS; BETTER PLANET!”


Projekt Erasmus+ (Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie) pod názvom „Zdravie rastlín, lepšie rastliny, lepšia planéta“  je zameraný na  zvyšovanie povedomia o zdraví rastlín, o dôležitosti pestovania rastlín pre udržateľnú budúcnosť. Projekt prispeje k rozvoju zručností v oblasti výskumu, kritického myslenia, informačných médií a technológií, zručností spolupráce, globálneho povedomia (povedomie o zdraví rastlín      vo vzťahu k ľudskému zdraviu, ako aj vplyvu človeka na zdravie rastlín).

Čítať celý článok...