Fotogaléria

Rozvíjame si slovnú zásobu.

Sample Image

Učenie musí žiakov zaujať.

Sample Image    Sample Image

Deti si samé overujú správnosť.

Sample Image

Dieťa sa samo rozhodne, ktorú z pripravených úloh bude riešiť ako prvú.

Sample Image   Sample Image

Dieťa sa učí učiť sa, pracovať s knihou, vyhľadávať informácie.

Sample Image   Sample Image

 Radíme si navzájom, spolupracujeme.

Sample Image   Sample Image

Počas vypracovania úloh sa môže žiak posilniť desiatou a potom pokračuje ďalej.

Sample Image   Sample Image

Skoro ako doma.

Sample Image 

Vypracované daltonské listy deti odkladajú na určené miesto.

Sample Image

Splnenie úlohy si žiaci zaznačia na daltonskej tabuľke.

Sample Image   Sample Image

  Po splnení všetkých úloh môžu žiaci robiť, čo ich baví.

Sample Image   Sample Image