Školská jedáleň
 

Pokyny na odhlasovanie stravy

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné:
1 deň vopred od 7,30 hod. do 14,00 hod.
2. telefonicky
- č.t 4335690, mobil 0911506171(SMS)
3. elektronicky
- Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
Po víkende, na pondelok, môžete odhlásiť v dobe od 6,30 hod. do 7,00 hod.

Za neodobrataú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

ŠJ pri ZŠ Čadca - Rázusova

 


 

Jedálny lístok

Výdaj obedov počas školského vyučovania od 11,30 - 14,00 hod.

 

jedalny_listok

    

 


 


 

 


 

Informácie

Vedúce školskej jedálne: Mária Suchánková

                                     Veronika Zbončáková

 

    Tel. kontakt: 041/ 433 56 90

    Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

                                                          Príspevky od stravníkov

 

Stravníci

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

MŠ / denne/

Od 2–6 rokov

0,30€

0,72€

0,25€

1,27€

Od 6–11 rokov

 

1,01€

 

1.01€

Od 11-15 rokov

 

1,09€

 

1,09€

Dospelí stravníci v MŠ, ZŠ

 

1,19€

 

1,19€

 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na jedno jedlo podľa vekových kategórií

stravníkov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca upravuje

Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Čadca č. 118/2011.

 

Dospelí stravníci uhradzajú aj príspevok na réžijné náklady,  ktorý predstavuje 0,90 € na jeden obed.


Odhlášky obedov:

Deň vopred do 14.30 hod.

vhodením označeného stravného lístka

/ meno a trieda/ do schránky v školskej jedálni.


pdf Všeobecné záväzné nariadenie