Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Školský klub detí

Valentín

valDeň Svätého Valentína, lásky čas on pripomína.

Preto Ti jej prajem mnoho, vykroč dnes len šťastnou nohou.

Srdiečko maj otvorené, pre cit lásky je stvorené.

Lásku daruj každý deň, možno splníš iným sen.

 

Aj tento rok sa na našej škole oslavoval sviatok sv. Valentína, ako prejav lásky a priateľstva .Deti v ŠKD si vyrábali rôzne "valentínky" (vlastnoručne vyrobené pozdravy, želania a odkazy), ktoré si vymieňali prostredníctvom "Valentínskej pošty".  Takúto milú poštu dostali od svojich žiakov aj  učiteľky a vychovávateľky, čo nesmierne zahreje pri srdiečku.

Okrem toho si v tomto duchu vyzdobili aj priestory chodieb.

 

1

 

2

 

3

 

4