Školský klub detí

Oznam

Dňa 3.9.2018 prebieha zápis do školského klubu v čase od 8:00 do 11:00 hod. v 5. pavilóne na prízemí.

Prevádzka ŠKD v čese školského vyučovania je ráno od 6:30 do 7:45 hod. a popoludní od 11:40 do 17:00 hod.

 

Poplatok za ŠKD je 10,-€ mesačne.

 

Rodina v hmotnej núdzi môže požiadať o odpustenie poplatku za ŠKD formou žiadosti na riaditeľstve ZŠ do 6.9.2018. K žiadosti je potrebné doložiť i potvrdenie o hmotnej núdzi.