Školský klub detí

Záložka spája školy

t-2019-zal

 

Aj tento rok sa deti z ŠKD zapojili do školskej akcie pod názvom   

“ záložka spája školy“ a vyrobili pre svojich kamarátov pekné záložky do kníh.