Školský klub detí

Vianoce našich starých rodičov

t-trad
Ako prežívali advent a Vianoce naši starí rodičia mohli deti v ŠKD vidieť vďaka praktikantkám-študentkám 4. ročníka SOPŠ sv. M.Goretti v Čadci, ktoré si pre ne pripravili pekné pásmo vianočných tradícií.