Školský klub detí

Vianočný bazár 2019

t-viabaz

Každé oddelenie ŠKD prispelo na vianočný bazár týmito peknými prácami