Školský klub detí

čas v školskom klube

Aj takto sa dá tráviť čas v školskom klube počas poobedňajších hodín.