Školský klub detí

Jesenný futbalový turnaj

futbalChlapci zo štvrtého a siedmeho vých. oddelenia si zmerali svoje futbalové schopnosti v jedno jesenné popoludnie za búrlivého fandenia svojich fanúšičiek – spolužiačok.
V tomto zápase zvíťazili chlapci zo štvrtého výchovného oddelenia.

Čítať celý článok...
 

Deň školských knižníc

booksČitateľské aktivity v našej školskej knižnici, besedy s pracovníčkou knižnice, oboznamovanie sa s novými literárnymi titulmi, literárne kvízy...
Tieto a podobné aktivity prehlbujú u detí lásku k literatúre a čítaniu kníh.

Čítať celý článok...
 

Záložka do knihy spája slovenské školy

zalCeloslovenský projekt: Záložka do knihy spája slovenské školy.

Usilovne a tvorivo sme vyrábali záložky pre našich kamarátov na ZŠ v Trnave a tak sme sa stali nezvyčajnými poslami priateľstva a dobrosrdečnosti.

Čítať celý článok...
 

Milí kamaráti,

prázdniny sa skončili
a tak sme sa do školy vrátili.
Niektorí sa tešili,
iní by radšej ešte leňošili.
chl
A opäť i v školskom klube,
veselo nám veru bude.
No tak milí klubkáči,
veľa toho máme v školskom klube na práci.
lienka
Oddych, relax, šantenie,
ale i tvorivé umenie.
Športom k zdraviu,
spevom, tancom k radosti,
potom hravou formou upevniť
si svoje vedomosti a čitateľské zručnosti.
zv
Tak sa občas kuknite,
ako sa nám darilo
a čo nás robiť tešilo.

 

Čítajme si ................... 2012

t-cit-mar     31. Mája 2012 sme sa i my zo ŠKD zapojili do podujatia: Najpočetnejší detský čitateľský maratón - pri fontáne v Čadci. Deti sa striedali v nepretržitom čítaní detskej knihy a tak sa pokúsili o nový slovenský rekord.

Čítať celý článok...
 


Stránka 21 z 24