Školský klub detí

Vianoce našich starých rodičov

t-trad
Ako prežívali advent a Vianoce naši starí rodičia mohli deti v ŠKD vidieť vďaka praktikantkám-študentkám 4. ročníka SOPŠ sv. M.Goretti v Čadci, ktoré si pre ne pripravili pekné pásmo vianočných tradícií.

Čítať celý článok...
 

Záložka spája školy

t-2019-zal

 

Aj tento rok sa deti z ŠKD zapojili do školskej akcie pod názvom   

“ záložka spája školy“ a vyrobili pre svojich kamarátov pekné záložky do kníh.

Čítať celý článok...
 

Oznam

Dňa 3.9.2018 prebieha zápis do školského klubu v čase od 8:00 do 11:00 hod. v 5. pavilóne na prízemí.

Prevádzka ŠKD v čese školského vyučovania je ráno od 6:30 do 7:45 hod. a popoludní od 11:40 do 17:00 hod.

 

Poplatok za ŠKD je 10,-€ mesačne.

 

Rodina v hmotnej núdzi môže požiadať o odpustenie poplatku za ŠKD formou žiadosti na riaditeľstve ZŠ do 6.9.2018. K žiadosti je potrebné doložiť i potvrdenie o hmotnej núdzi.

     


Stránka 2 z 24