Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Školský klub detí

Oznam

Dňa 3.9.2018 prebieha zápis do školského klubu v čase od 8:00 do 11:00 hod. v 5. pavilóne na prízemí.

Prevádzka ŠKD v čese školského vyučovania je ráno od 6:30 do 7:45 hod. a popoludní od 11:40 do 17:00 hod.

 

Poplatok za ŠKD je 10,-€ mesačne.

 

Rodina v hmotnej núdzi môže požiadať o odpustenie poplatku za ŠKD formou žiadosti na riaditeľstve ZŠ do 6.9.2018. K žiadosti je potrebné doložiť i potvrdenie o hmotnej núdzi.