Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Školský klub detí

Kto sa hrá, nehnevá!

03

 

Kysucká knižnica v Čadci nám umožnila prežiť popoludnie trochu ˶ inak ˝ v ich novom klube, v ktorom je zábava pre všetkých. Ocitli sme sa v ríši zvierat, banditov, či kráľovstiev. Precestovali sme s atlasom celý svet aj sme hľadali diamanty!

Čítať celý článok...
 

Výrobky s jesenným motívom

03

 

Výrobky s jesenným motívom, pri ktorých deti prejavili svoju zručnosť, kreativitu a rozvíjali svoju fantáziu.

Čítať celý článok...
   

Zápis detí do ŠKD 2020/21

radost

Dňa 02.09.2020 v čase od 8.00 do 11.00 hod bude prebiahať zápis detí do ŠKD - zákonní zástupcovia prvákov a nových žiakov odovzdajú vyplnený zápisný lístok do ŠKD spolu so žiadosťou o prijatie do ŠKD vychovávateľkám v 4. a 5. pavilóne školy.

Zákonní zástupcovia žiakov 2. až 4. ročníka odovzdajú  zápisný lístok do ŠKD v tom istom čase.

Oba dokumenty si môžete stiahnuť tu: doc zápisný lístok do ŠKD ,   docx žiadosť o prijatie do ŠKD .
Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si tieto dokumenty, si ich môžu vyzdvihnúť v škole.

Do 14.09.2020 nebude ranný klub v ŠKD, z dôvodu dodržania epidemiologických nariadení.

Mesačný poplato v ŠKD je 5 €, ktoré treba uhradiť pri zápise. Rodiny v hmotnej núdzi môžu požiadať o odpustenie poplatku na riaditeľstve ZŠ formou žiadosti do 07.09.2020. K žiadosti je nutné doložiť doklad o poberaní dávok v hmotnej núdzi. 

Koncoročná opekačka

opekacka

Spoločná rozlúčka v prírode, posledné spoločné chvíle…

 

… ale smutno nebolo, práve naopak!

Čítať celý článok...
 


Stránka 8 z 24