OZNAMY

Edupage

Milý kolega, vážený triedny učiteľ. Tak ako Vás oslovil zástupca so žiadosťou o prednostnú komunikáciu cez Edupage, tak i ja si dovoľujem APELOVAŤ na Vás, snažte sa v čo najkratšom čase zvyknúť na tento web. Veľmi, opakujem veľmi, sa zjednoduší kontakt medzi nami. A vzhľadom na dnešné časy (ktoré s veľkou pravdepodobnosťou tak rýchlo nepominú), asi inú možnosť nemáme. Tak čím skôr - tým lepšie. Na pôvodnej web stránke je komunikácia v takomto rozsahu nemožná. Emajlami taktiež.



V prvom rade je dôležité zvládnuť komunikáciu medzi nami. žiakmi, rodičmi. A aj keby to bolo zbytočné, lebo pandémia možno skončí "...ani sa nenazdám..." (bodaj by!), tak získané skúsenosti v budúcnosti určite využijeme.

 


Odkaz so záznamami školení pre používanie Edupage. Tieto videá sú jednoduchšie na učenie oproti priamym online školeniam.

 

link:
https://www.edupage.org/?lng=sk&ctn=sk#!/trainings_archive



Kto ich ešte nesledoval, odporúčam začať: Príprava a prideľovanie materiálov na vyučovanie v EduPage, Dátum: 18. 03. 2020, (hlavne úvod je podnetný)

 

link:
http://skolenia.skoly.org/archiv/Priprava_a_pridelovanie_materialov_na_vyucovanie_v_EduPage180320.mp4

Postupom času bude nevyhnutné prejsť na komunikáciu cez Edupage. Platí to bez výnimky pre každého!

 

S pozdravom

správca IT