Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Poskytovanie informácii

Poskytovanie informácii

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo na prístup k informáciám.

Pravidlá na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje smernica ZŠ Rázusova ul. č. 2260, 022 01 Čadca k zákonu 211/2000 Z.z. 

 

doc Smernica o slobodnom prístupe k informáciam

 

doc Príloha k smernici

 

doc Žiadosť o poskytnutie informácie