Poskytovanie informácii

Poskytovanie informácii

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo na prístup k informáciám.

Pravidlá na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje smernica ZŠ Rázusova ul. č. 2260, 022 01 Čadca k zákonu 211/2000 Z.z. 

 

doc Smernica o slobodnom prístupe k informáciam

 

doc Príloha k smernici

 

doc Žiadosť o poskytnutie informácie