Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Školský klub detí
   

Aktivity v ŠKD

Vytvárame rôzne práce

 

 

hráme sa

 

 

trávime čas vonku

 

 

a nezabúdame ani na učenie

 

 

 

 

 

 

 

Zápis detí do ŠKD 2021/22

 

Zápis do školského klubu detí na školský rok 2023/2024 bude prebiehať v dňoch:

 

Zápis do školského klubu detí na školský rok 2023/2024 bude prebiehať v dňoch:

30.8. 2023 a 31.8. 2023 od 8.00 -13.00 hod. vo 4. pavilóne,

4.9. 2022 od 8.00 – 11.00 hod. vo 4. pavilóne na prízemí.

Mesačný poplatok za ŠKD je 20 eur. Platba sa realizuje formou trvalého príkazu v banke alebo internetbankingom do 10. dňa v mesiaci . Každé dieťa bude mať pridelený svoj variabilný a špecifický symbol, ktoré dostane v priebehu 1. školského týždňa. Deti, ktoré už navštevovali ŠKD, dostanú nový variabilný symbol.

 

 

 K prihláseniu diaťaťa je potrebné vypísať :

 

-          Zápisný lístok (všetky deti)

 

-          Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD (len nové deti)

Oba dokumenty si môžete stiahnuť tudoc zápisný lístok do ŠKD ,   docx žiadosť o prijatie do ŠKD.

Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si tieto dokumenty, si ich môžu vypísať v škole.

Ranný klub v ŠKD bude v prevádzke od 05.09.2023 v čase od 6.30 do 7.30 hod.

 

 

 


Stránka 1 z 24