Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Školský klub detí

Zápis detí do ŠKD 2020/21

radost

Dňa 02.09.2020 v čase od 8.00 do 11.00 hod bude prebiahať zápis detí do ŠKD - zákonní zástupcovia prvákov a nových žiakov odovzdajú vyplnený zápisný lístok do ŠKD spolu so žiadosťou o prijatie do ŠKD vychovávateľkám v 4. a 5. pavilóne školy.

Zákonní zástupcovia žiakov 2. až 4. ročníka odovzdajú  zápisný lístok do ŠKD v tom istom čase.

Oba dokumenty si môžete stiahnuť tu: doc zápisný lístok do ŠKD ,   docx žiadosť o prijatie do ŠKD .
Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si tieto dokumenty, si ich môžu vyzdvihnúť v škole.

Do 14.09.2020 nebude ranný klub v ŠKD, z dôvodu dodržania epidemiologických nariadení.

Mesačný poplato v ŠKD je 5 €, ktoré treba uhradiť pri zápise. Rodiny v hmotnej núdzi môžu požiadať o odpustenie poplatku na riaditeľstve ZŠ formou žiadosti do 07.09.2020. K žiadosti je nutné doložiť doklad o poberaní dávok v hmotnej núdzi. 

Koncoročná opekačka

opekacka

Spoločná rozlúčka v prírode, posledné spoločné chvíle…

 

… ale smutno nebolo, práve naopak!

Čítať celý článok...
 

Tvorivé aktivity

aktivity

 

Dôkazom toho, že deti trávia v ŠKD čas zmysluplne sú aj pekné výrobky a estetická výzdoba pavilónov.

Čítať celý článok...
 

Športové aktivity

sport

 

Sedenie v škole sme vystriedali pohybom a zdravotnými cvikmi, zameranými na precvičenie a posilnenie chrbtice a celého tela.

Čítať celý článok...
 


Stránka 9 z 24