Metodické združenie

papier-ceruzaMetodické združenie je metodický a poradný orgán riaditeľa, ktorý sa zaoberá výchovno - vzdelávacími potrebami. Ciele, úlohy, prostriedky, metódy a formy práce MZ vyplývajú z aktuálnych a perspektívnych potrieb školy. Podieľa sa na zvyšovaní metodickej úrovne vyučovania, rozvíja pedagogickú tvorivosť, pomáha zjednocovať kritériá hodnotenia a preverovania vedomostí žiakov.

 

Metodické združenie

Vedúci MZ

Plán zasadnutí združenia


I. ročník

Mgr. Šutiaková

September, November, Február, Apríl

II. ročník

Mgr. Dejčíková

September, November, Február, Apríl

III. ročník

Mgr. Štrbová

September, November, Február, Máj

IV. ročník

Mgr. Jurištová

September, November, Február, Máj

ŠKD

Mgr. Čenková

September, Október, Február, Máj