Metodické združenie

papier-ceruzaMetodické združenie je metodický a poradný orgán riaditeľa, ktorý sa zaoberá výchovno - vzdelávacími potrebami. Ciele, úlohy, prostriedky, metódy a formy práce MZ vyplývajú z aktuálnych a perspektívnych potrieb školy. Podieľa sa na zvyšovaní metodickej úrovne vyučovania, rozvíja pedagogickú tvorivosť, pomáha zjednocovať kritériá hodnotenia a preverovania vedomostí žiakov.

 

Metodické združenie

Vedúci MZ

Plán zasadnutí združenia


I. a II. ročník

Mgr. Šušková

September, November, Február, Apríl

III. a IV. ročník

Mgr. Jurištová

September, November, Február, Apríl

ŠKD

Mgr. Piteľová September, November, Február, Apríl