Predmetové komisie

papier-ceruzaPredmetové komisie sú metodickým orgánom riaditeľa školy a plnia funkciu pomocného výchovno - vzdelávacieho orgánu školy. Hlavné ciele spočívajú v uplatňovanií pedagogicko - organizačných pokynov MŠ SR a usmerňovaní výchovno-vzdelávacích aktivít na príslušný školský rok. Zabezpečujú ich rozpracovanie do konkrétnych úloh.    

 

 

 

Predmetové komisie

 

Vedúci PK

 

Plán zasadnutí komisie


Sj

Mgr. Pišková

September, Február, Apríl, Máj

Cudzie jazyky

Mgr. Masná

September, November,  Február, Máj

M,Inf

Mgr. Čimborová

September, November,  Február, Máj

F,Ch,B

Mgr. Svrčková

September, Január, Apríl, Jún

Ov,Ev,Nv,D,G

Mgr. Masárová,

Mgr. Pijáková

September, November, Február, Marec

Tchv, technika a tvorba životného prostredia

Mgr. Mackovčáková

September, November, Február, Máj

Vv, Hv

Mgr. Marjaková

September, November,

Február, Máj