Predmetové komisie

papier-ceruzaPredmetové komisie sú metodickým orgánom riaditeľa školy a plnia funkciu pomocného výchovno - vzdelávacieho orgánu školy. Hlavné ciele spočívajú v uplatňovanií pedagogicko - organizačných pokynov MŠ SR a usmerňovaní výchovno-vzdelávacích aktivít na príslušný školský rok. Zabezpečujú ich rozpracovanie do konkrétnych úloh.    

 

 

 

Predmetové komisie

 

Vedúci PK

 

Plán zasadnutí komisie


Sj

Mgr. Baculáková

September, Február, Apríl, Máj

Cudzie jazyky

Mgr. Rafajová

September, November,  Február, Máj

M,Inf

Mgr. Benková

September, November,  Február, Máj

F,Ch,B

Mgr. Slanináková

September, Január, Apríl, Jún

Ov,Ev,Nv,D,G

Mgr. Zubka

September, November, Február, Marec

Tchv, Vv, Hv

Mgr. Macurová

September, November, Február, Máj