Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

28.10.2022 - "Kurikulum - premena tradičnej školy" a "Inkluzívne vzdelávanie v praxi" - vyhodnotenie ukončenia vzdelávania.docx

28.10.2022 - "Kurikulum - premena tradičnej školy" a "Inkluzívne vzdelávanie v praxi" - hodnotenie vzdelávania zúčastnenými repondentmi.docx

28.02.2023 - "Škola 21. storočia" - hodnotenie uskutočneného vzdelávania.docx

01.03.2023 - "Digitalizácia učebného obsahu" - hodnotenie uskutočneného vzdelávania.docx